Over CEND

“Het venijn zit hem in de staart” Dit spreekwoord lijkt de kern van het probleem van het groeiende probleem in de bouwsector. Oplopende Algemene Kosten, Bouwplaatskosten en risico-opslagen (“de staart”) kunnen oplopen tot meer dan 25% van de directe kosten van bouwprojecten. CEND Projecten doet dit anders door haar projecten integraal te benaderen, dubbele overhead weg te snijden en risico’s reëler in te schatten. Hierdoor wordt er goedkoper en sneller een project gerealiseerd op een kwalitatief hoogwaardig niveau.

Dit is niet alleen een belofte, maar nu al realiteit voor veel tevreden klanten. Bent u onze volgende tevreden klant?

Visie en werkwijze

De bouwmarkt kent al jaren een enorme concurrentie. Hierbij wordt met name gestuurd op de prijs van producten en diensten en onderhandeld totdat iedereen in de keten (net) niet tevreden is. CEND Projecten is uniek in haar kijk op deze situatie. Door te investeren in medewerkers, samenwerkingen en transparantie, heeft zij het voortouw genomen om de Nederlandse investeringen in kennis en ontwikkeling te gelde te maken. De arbeidsproductiviteit in Nederland is niet voor niets één van de hoogste (zo niet, de hoogste) van Europa.

CEND Projecten creëert op unieke wijze samenwerkingen door als aannemer, zowel klanten, leveranciers als onderaannemers te verbinden. Deze verbinding is geen trucje of een éénmalige actie, maar wordt gevoed van de overtuiging en het praktische bewijs dat investeringen in beter (samen)werken worden beloond door de markt. Hierbij zijn voorbereiding, detaillering en het gezamenlijk doorleven van een project door het team van belang om het resultaat te optimaliseren.

Vraagt u zich af wat dit voor u kan betekenen? Bedenk dan hoeveel tijd u zou willen spenderen aan een (ver)bouwproject en hoeveel tijd u nu in de praktijk hieraan spendeert en wat dit extra oplevert . . . u begrijpt dat onze besparing ook voor u een besparing is. Wilt u meer weten over ons, onze werkwijze of heeft u concreet project neem dan gerust contact met ons op.